𝐀𝐁 𝐏𝐫𝐨 𝐈𝐧𝐠 su izvođačko-projektantska firma koja okuplja tim stručnjaka iz različitih oblasti sa ciljem da objedini sve inženjerske usluge vezane za kompletan proces izgradnje različitih tipova objekata.

Njihove mašine snabdevene su 𝐒𝐡𝐞𝐥𝐥 𝐓𝐞𝐥𝐥𝐮𝐬, hidrauličnim uljem odobreno od strane najšireg kruga vodećih svetskih proizvođača opreme.

Naš partner iz 𝐀𝐁 𝐏𝐫𝐨 𝐈𝐧𝐠-a sa ponosom nosi boje 𝐒𝐡𝐞𝐥𝐥-a, a mi sa sigurnošću možemo reći da dobra saradnja rezultira novim poslovnim uspesima.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2019 by Quicksystem