Česti kvarovi na građevinskim mašinama mogu da stvore velike probleme po pitanju ugovorenih rokova.

Porodica Shell Rimula motornih ulja sadrži ulja za sve delove građevinskih mašina uključujući i Shell Spirax ulja za menjače i diferencijale, Shell Spirax ATF ulja za automatske menjače i Shell Gadus masti. Primenom Shell maziva možete biti sigurni da je građevinska mehanizacija maksimalno zaštićena.

IZABERITE PROIZVODE KOJI SE KORISTE U GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI:

SHELL RIMULA

SHELL SPIRAX

SHELL TELLUS

SHELL GADUS