KONTAKTIRAJTE NAS

Orbico d.o.o.
Partizanske avijacije 4
11070 Novi Beograd, Srbija
Mapa →

Orbico d.o.o.
Partizanske avijacije 4
11070 Novi Beograd, Srbija
Mapa →

MARKETING

Vanja Borić

Marketing Manager

Rada Ćorović

Asistent marketinga

TEHNIČKA PODRŠKA

Maja Čordaš

Asistent tehničke podrške

LOGISTIKA

Ana Mitić

Brand menadžer

PUTNIČKA VOZILA, DOSTAVNA VOZILA I MOTOCIKLI

Željko Lazić

Tim lider – Consumer

Bojan Todorović

Menadžer ključnih kupaca – Consumer

Uroš Filipović

Menadžer ključnih kupaca – Consumer

Vladimir Zorić

Menadžer ključnih kupaca – Consumer

INDUSTRIJSKA MAZIVA

Dejan Tanasijević

tim lider – industrijska maziva i transport

Dragan Gajinov

Menadžer ključnih kupaca – sektor industrijska maziva

Sanela Bursać

Menadžer ključnih kupaca-sektor industrijska maziva

TRANSPORT (kamioni, radne mašine i traktori)

Momir Caranović

Menadžer ključnih kupaca – teretni program

Srđan Koncoš

Menadžer ključnih kupaca – teretni program

Bojan Svitić

Menadžer kljucnih kupaca- teretni program

Milan Stanković

Key Account Manager - Oils and lubricants