Za besprekorno funkcionisanje avijacionih sistema neophodna su visokokvalitetna maziva koja pružaju optimalne performanse i pouzdanost. Shell maziva za avijaciju obuhvataju četiri ključne kategorije: hidraulični fluidi, motorna ulja, turbinska ulja i masti, osiguravajući vrhunsku zaštitu i dugotrajnost avijacionih komponenti.

Hidraulični Fluidi

Shell hidraulični fluidi igraju ključnu ulogu u radu avijacionih sistema, omogućavajući preciznu kontrolu i efikasno upravljanje. Shell Aeroshell Fluid je formulisan da izdrži ekstremne temperature i pritiske, pružajući stabilne performanse i zaštitu od korozije. Bez obzira na uslove leta, Shell Aeroshell Fluid osigurava sigurnost i pouzdanost avijacionih sistema.

Motorna Ulja

Shell motorna ulja su esencijalna za pouzdano funkcionisanje avijacionih motora. Shell Aeroshell Oil pruža superiornu zaštitu i podmazivanje, smanjujući habanje i produžavajući vek trajanja motora. Bilo da se radi o komercijalnim avionima ili privatnim letelicama, Shell Aeroshell Oil omogućava optimalne performanse i smanjenje operativnih troškova.

Turbinska Ulja

Shell turbinska ulja su specijalno dizajnirana da izdrže visoke temperature i opterećenja koja su karakteristična za avijacione turbine. Shell Aeroshell Turbin obezbeđuje odličnu termičku stabilnost i zaštitu od oksidacije, što doprinosi dužem intervalu između zamena i većoj pouzdanosti turbina. Sa Shell Aeroshell Turbin uljima, može se biti siguran u neprekidne i sigurne letove.

Masti

Shell masti igraju vitalnu ulogu u podmazivanju različitih avijacionih komponenti, od ležajeva do zglobova. Shell Aeroshell Grease je formulisan da pruža izuzetnu zaštitu od habanja, korozije i oksidacije, čak i u najtežim uslovima rada. Korišćenjem Shell Aeroshell Grease, osigurava se dugotrajnost i efikasnost avijacionih delova, čime se povećava ukupna sigurnost i performanse letelice.

Odabirom Shell maziva za avijaciju, osigurava se vrhunski kvalitet, pouzdanost i performanse avijacionih sistema, čime se omogućavaju sigurni i efikasni letovi svakog dana.

HIDRAULIČNI FLUIDI

MOTORNO ULJE

TURBINSKO ULJE

MASTI