Za besprekorno funkcionisanje železničkih sistema neophodna su visokokvalitetna maziva koja pružaju optimalne performanse i pouzdanost. Shell maziva za železnicu obuhvataju dve ključne kategorije: motorna ulja za dizel lokomotive i masti, osiguravajući vrhunsku zaštitu i dugotrajnost železničkih komponenti.

Motorna Ulja za Dizel Lokomotive

Shell motorna ulja za dizel lokomotive igraju ključnu ulogu u radu železničkih motora, omogućavajući preciznu kontrolu i efikasno upravljanje. Shell Caprinus je formulisan da izdrži ekstremne temperature i pritiske, pružajući stabilne performanse i zaštitu od korozije. Bez obzira na uslove vožnje, Shell Caprinus osigurava sigurnost i pouzdanost železničkih motora.

Masti

Shell masti igraju vitalnu ulogu u podmazivanju različitih železničkih komponenti, od ležajeva do zglobova. Shell GadusRail je formulisan da pruža izuzetnu zaštitu od habanja, korozije i oksidacije, čak i u najtežim uslovima rada. Korišćenjem Shell GadusRail, osigurava se dugotrajnost i efikasnost železničkih delova, čime se povećava ukupna sigurnost i performanse lokomotiva.

Odabirom Shell maziva za železnicu, osigurava se vrhunski kvalitet, pouzdanost i performanse železničkih sistema, čime se omogućavaju sigurni i efikasni vozovi svakog dana.

MOTORNA ULJA ZA DIZEL LOKOMOTIVE

Shell Gadus S3 Gadus Rail EUDB

MASTI