emisija CO2e

1) Shell tvrdi da će nadoknaditi 700 000 T emisija CO2e godišnje tokom životnog ciklusa proizvoda. Kako je Shell izračunao ovu cifru?

Shell izračunava emisiju CO2e povezanu sa ugljen-neutralnim mazivima u svim fazama životnog ciklusa proizvoda, pristupom koji se naziva „Od kolevke do groba“. To uključuje nabavku sirovina (npr. bazno ulje i aditive), proizvodnju, pakovanje, transport, upotrebu i tretman na kraju radnog veka. Emisije CO2, CH4, N2O zajedno se nazivaju emisijama “ekvivalent CO2” (CO2e). Proračuni su izvedeni u skladu sa međunarodnim standardima i osnovnim modelom, kao i povezani procesi podvrgnuti su pregledu od strane nezavisnog tela za verifikaciju. Naknada za 700.000 tona je rezultat izračunatog intenziteta CO2 za svaki proizvod koji planiramo proizvesti u narednih 12 meseci.

2) Shell tvrdi da je kompenzacija 700 000 T emisija CO2e godišnje ekvivalent uklanjaju oko 340 000 automobila sa ulica tokom jedne godine. Kako je Shell izračunao ovu cifru?

Ova analogija je samo u ilustrativne svrhe kako bi se pokazao uticaj odabira Carbon Neutral maziva na naše kupce. U ovom konkretnom primeru izračunali smo intenzitet CO2e dizelskog automobila srednje veličine i njegovu godišnju udaljenost prevezenu u EU (11.879 km). Stvarne emisije iz vožnje osetljive su na parametre kao što su tip automobila, njegova starost, stil vožnje, opterećenje automobila, gradska vožnja u odnosu na vožnju autoputem i stoga će se razlikovati za svaku pojedinačnu primenu. Kao takvi, ovi brojevi se ne bi trebali uzimati kao reprezentativni za bilo koji određeni slučaj ili aktivnost.

3) Zašto Shell ne radi više na smanjenju emisija CO2e, umesto što ih nadoknađuje?

Postoji mnogo načina na koje Shell maziva izbegavaju i smanjuju CO2 tokom proizvodnje i transporta svojih proizvoda. Na primer, više od 50% električne energije u pogonima za mešanje Shell maziva sada dolazi iz obnovljivih izvora. Ukupno smo iz svojih operacija uklonili preko 34.000 tona emisije CO2e, smanjujući intenzitet proizvodnje ugljen-dioksida za više od 30% od 2016. godine. Takođe nam je cilj dizajnirati proizvode za smanjenje emisije CO2e u našem lancu vrednosti i sa kupcem, kao što su naša specijalizovana maziva za hibridna vozila, kao i E-tečnosti koje pomažu električnim vozilima da rade bolje I efikasnije.
Iako su mere za izbegavanje i smanjenje vodeće sredstvo za borbu protiv emisija, sve dok se ne primene rešenja koja će generisati smanjenje emisija CO2, programi uklanjanja ugljen-dioksida pružaju trenutno rešenje za smanjenje utjicaja naših proizvoda na CO2e.

4) Šta podrazumevaju rešenja održivog razvoja?

‘Rešenja zasnovana na prirodi’ – koja se nazivaju i prirodnim klimatskim rešenjima – obuhvataju sve aktivnosti povezane sa zaštitom ili ponovnim razvojem prirodnih ekosistema kao što su šume, travnjaci i močvarni sistemi radi smanjenja koncentracije gasova sa efektom staklene bašte u atmosferi. To može uključivati izbegavanje ili minimiziranje emisija gasova sa efektom staklene bašte i pomaganje odvajanju ugljen-dioksida u takozvane „ponore ugljen-dioksida“. Svaka od ovih aktivnosti rezultira biološkim hvatanjem i skladištenjem ugljen-dioksida – obično kroz proces fotosinteze. Takve aktivnosti mogu unaprediti marketing, trgovinu i prodaju kredita za nadoknadu ugljen-dioksida. Takođe, pomažu, na primer, smanjenju erozije tla, zaštiti životinjskih staništa i stvaranju proizvoda kao što su drvo i biogoriva.

5) Šta su emisije ugljen-dioksida?

Kredit za ugljen-dioksid predstavlja izbegavanje ili uklanjanje gasova sa efektom staklene bašte ekvivalentnih 1 toni ugljen-dioksida.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2019 by Quicksystem