Shell teži da postane energetski lider sa nultom emisijom ugljen-dioksida do 2050. ili pre, u koraku sa trendovima. Kao najveći dobavljač maziva na svetu, Shell Lubricants ima veliku ulogu u postizanju ovog cilja.

Shell kupcima širom sveta osigurava oko pet milijardi litara gotovih maziva godišnje,od vazdušnog saobraćaja do proizvodnje električne energije, brodskog i drumskog saobraćaja. Od vazdušnog saobraćaja do proizvodnje električne energije, brodskog i drumskog saobraćaja. Kako potrošačkim, tako i komercijalnim automobilima, ova maziva pomažu u održavanju poslovanja tako što osiguravaju da mašine mogu dosedno i efikasno raditi na vrhuncu svojih performansi. Iza ovih performansi postoji stalna potreba za uravnoteženjem povećanogoperativnog učinka sa smanjenim štetnim delovanjem na životnu sredinu.

Kako se zahtevi razvijaju, tako se i očekivanja menjaju. Kupci i potrošači sada očekuju da brendovi nude održiva rešenja koja im olakšavaju funkcionisanje održivog poslovanja.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2019 by Quicksystem