Smanjenje emisije CO2 i poboljšanje energetske efikasnosti je takođe važan korak koji Shell Lubricants preduzima…

Prateći trendove u poslovanju, Shell teži da postane energetski lider sa nultom emisijom ugljen-dioksida do…

Energija je od ključne važnosti za svakodnevni život. Kako naša populacija i životni standard rastu,…

Ne oduzimaj prirodi više nego što može da obnovi! Kao velika kompanija, imamo veliku odgovornost…

𝐒𝐡𝐞𝐥𝐥 𝐇𝐞𝐥𝐢𝐱 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 je paleta vrhunskih motornih ulja koja su formulisana korišćenjem jedinstvene 𝐒𝐡𝐞𝐥𝐥 𝐏𝐮𝐫𝐞…

Naša planeta ima ograničene resurse koji, ako se budu beskonačno i neodgovorno koristili, nestaće zauvek….

Shell podržava projekte koji su usmereni na zaštitu i obnavljanje prirodnih ekosistema koji svake godine…

Kako bi udovoljio rastućoj industrijskoj tražnji, Shell istražuje niz inicijativa kojima se nastoje izbeći, smanjiti…

Shell teži da postane energetski lider sa nultom emisijom ugljen-dioksida do 2050. ili pre, u…

𝐏𝐨𝐦𝐚𝐠𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐤𝐮𝐩𝐜𝐢𝐦𝐚 𝐮 𝐮𝐩𝐫𝐚𝐯𝐥𝐣𝐚𝐧𝐣𝐮 𝐧𝐣𝐢𝐡𝐨𝐯𝐢𝐦 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐞𝐛𝐚𝐦𝐚 𝐳𝐚 𝐨𝐝𝐫ž𝐢𝐯𝐨šć𝐮 se postiže pružanjem visokokvalitetnih proizvoda i vrhunske…

Najnovija potpuno sintetička motorna ulja Shell Helix Ultra 0W nude dugotrajne performanse motora i vrhunsku…

Shell je najveći dobavljač maziva na svetu, koji se fokusira na stvaranje proizvoda za postizanje…

1) Shell tvrdi da će nadoknaditi 700 000 T emisija CO2e godišnje tokom životnog ciklusa…