letnji uslovi vožnje

Pripremite automobil za letnje uslove vožnje

Nakon zime, vozilo je potrebno pripremiti za letnje uslove vožnje i visoke temperature. To je od naročite važnosti ukoliko planirate duže putovanje

POČNITE SA ZAMENOM PNEUMATIKA
Pripremu vozila možete započeti zamenom zimskih pneumatika letnjim. Zimske „gume” nisu prilagođene za vožnju po vrelom asfaltu i u uslovima visokih letnjih temperatura. Naročito bi trebalo obratiti pažnju na pritisak u “gumama”. Proizvođači pneumatika i automobila u svojim priručnicima propisuju pritisak i tih preporuka se treba pridržavati. Propisana vrednost se odnosi na pritisak kada su “gume” hladne. Šta to znači? Kada odlučite da merite pritisak u pneumaticima, automobil ne bi trebalo da bude vožen nekoliko sati, kako bi temperatura vazduha u njima bila što približnija spoljnoj temperaturi.

SLEDEĆI KORAK JE PROVERA RASHLADNE TEČNOSTI – ANTIFRIZA
Rashladna tečnost – antifriz omogućava spuštanje tačke mržnjenja i povećanje tačke ključanja vode u rashladnom sistemu. Osim toga, sprečava koroziju metalnih delova motora i hladnjaka, pa je veoma bitno da antifriz bude u sistemu tokom cele godine, a ne samo zimi.
Nivo rashladne tečnosti perodično treba proveravati upravo zbog velikih vrućina, kako bi se po potrebi izvršila dopuna ili zamena. Prilikom odabira tipa rashladnog sredstva potrebno je poštovati preporuku proizvođača vozila. Proverite da li su creva u rashladnom sistemu napukla i da li postoje tragovi curenja.

ZAŠTO JE VAŽNA PROVERA ULJA?
Motorno ulje ima izuzetno važnu ulogu i direktno utiče na životni vek motora, pa je zato veoma važno vršiti redovnu proveru i zamenu ulja u motoru. Neredovna i neblagovremena zamena ulja može uzrokovati oštećenje delova motora. Motorno ulje ima svoj radni vek i u normalnim uslovima upotrebe, aditivi se delimično troše, a samo ulje stari i degradira. Degradacija ulja je neizbežna, a brzina kojom ulje degradira zavisi od niza faktora (kvalitet baznog ulja, aditivi, uslovi vožnje, konstrukcija motora, itd). Preporučuje se kontrola nivoa ulja na svakih 1000 pređenih kilometara, posebno pre dužih putovanja. Prilikom zamene ulja potrebno je pridržavati se preporuka proizvođača vozila o intervalu zamene, viskoznoj gradaciji i kvalitetnom nivou ulja.

POTREBNO JE PROVERITI I FILTERE
U održavanju čistoće motora važna je uloga filtera za ulje, vazduh i gorivo. Filtere treba redovno kontrolisati i po potrebi menjati. Prilikom redovne zamene ulja obavezno se vrši i zamena filtera ulja.

NA REDU JE I KLIMA UREĐAJ
Provera stanja klima uređaja u automobilu podrazumeva kontrolu pritiska, koncentracije i količine rashladne tečnosti, moguće curenje sistema, po potrebi zamenite filter kabine (polen filter) i očistite ventilacione kanale.

BUDITE SIGURNI U KOČNICE SVOG AUTOMOBILA
Ispravnost kočnica treba proveravati redovno, prema preporuci proizvođača vašeg vozila ili češće, a posebno ukoliko se spremate za duže putovanje. Proverite istrošenost kočionih pločica i diskova, kao i funkcionalnost ostalih delova kočionog sistema. U slučaju da primetite bilo kakvo odstupanje od pravilnog funkcionisanja, obratite se ovlašćenom servisu.

PROVERITE STANJE AKUMULATORA
Proveru ispravnosti akumulatora najbolje je obaviti u servisu. Merenje njegovog napona najbolji je pokazatelj da li je u redu ili ne. Možete očistiti koroziju sa kontakta i klema, zategnuti sve spojeve, proveriti nivo elektrolita i po potrebi, doliti destilovanu vodu.

Osim navedenih elemenata, pre putovanja proverite svetlosnu signalizaciju, kao i opremu za bezbednost i zaštitu u vožnji.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2019 by Quicksystem