* Ulje sintetičke tehnologije za če1vorotaktne motore na motociklima.
* Dizajni rano na baznim uljima sintetičke tehnologije uz upotrebu jedinstvenog Shell-ovog Active Cleansing paketa aditiva doprinosi efikasnosti motora, održavanju čistoće, smanjenju buke i vibracija, kao i produžetku radnog veka motora.
* Koristi se kod motora sa vazdušnim hlađenjem kao i kod motora sa vodenim hlađenjem, motocikala za trke, kao i onih sa integrisanim menjačem i kvačilom uronjenim u ulje.


Specifikacije: API SM; JASO MA2


1L | 20L |

Kategorija: