Shell razvija ugljen-dioksid neutralna rešenja svojim potrošačima

Shell teži da postane energetski lider sa nultom emisijom ugljen-dioksida do 2050. ili pre, u koraku sa trendovima. Kao najveći dobavljač maziva na svetu, Shell Lubricants ima veliku ulogu u postizanju ovog cilja.

Shell kupcima širom sveta osigurava oko pet milijardi litara gotovih maziva godišnje, od vazdušnog saobraćaja do proizvodnje električne energije, brodskog i drumskog saobraćaja. Od vazdušnog saobraćaja do proizvodnje električne energije, brodskog i drumskog saobraćaja. Kako potrošačkim, tako i komercijalnim automobilima, ova maziva pomažu u održavanju poslovanja tako što osiguravaju da mašine mogu dosedno i efikasno raditi na vrhuncu svojih performansi. Iza ovih performansi postoji stalna potreba za uravnoteženjem povećanog operativnog učinka sa smanjenim štetnim delovanjem na životnu sredinu. Kako se zahtevi razvijaju, tako se i očekivanja menjaju. Kupci i potrošači sada očekuju da brendovi nude održiva rešenja koja im olakšavaju funkcionisanje održivog poslovanja.

Kako bi udovoljio rastućoj industrijskoj tražnji, Shell istražuje niz inicijativa kojima se nastoje izbeći, smanjiti i nadoknaditi emisije, pomažući potrošačima i kupcima da pronađu rešenja koja idu u korist njihovih operativnih ciljeva i ciljeva održivosti.
Posljednji korak na ovom putovanju je lansiranje proširene ponude ugljen-dioksid neutralnih maziva. Osim što pomažu u izbegavanju ili smanjenju emisija kroz izbor materijala i operativnu efikasnost, ovi proizvodi sada su i karbonski neutralni zahvaljujući Shell globalnom portfoliju zasnovanom na prirodim sastojcima.

Obuhvataju brojne sektore, uključujući:

• Vrhunsko motorno ulje za putnička vozila
• Motorno ulje za teško opterećene dizel motore
• Industrijski portfolio

Ovo predstavlja ključnu prekretnicu u našoj stalnoj opredeljenosti za postizanje dve ključne strateške inicijative:

1. Smanjivanje intenziteta CO2 naših proizvoda. To se postiže:

• Izbegavanjem emisija:

Ugrađujući ekonomsko razmišljanje u srž našeg poslovanja, Shell će koristiti više recikliranog sadržaja u našim plastičnim ambalažama, a u Evropi radimo na planovima da tehnički dokažemo upotrebu reciklirane smole u našim ambalažama. Smanjili smo svoj ugljen-dioksid udeo ambalaže za 4% u odnosu na 2016. godinu, s ciljem da do 2021. u svoj celokupni portfolio ambalaže ugradimo najmanje 40% smole. Dizajniramo proizvode sa smanjenom emisijom gasova sa efektom staklene bašate (GHG) i manjom ambalažom. Istražujemo različite koncepte pakovanja koji su održivi (tj. različite materijale ili različite modele lanca snabdevanja).

• Smanjenje emisija, putem:

Poboljšanja energetske efikasnosti naših objekata. Smanjili smo intenzitet ugljen-dioksida za preko 30% od 2016. Sistemi za nadzor energije (EMS) i LED rasveta instalirani su u svim našim objektima koji nam omogućavaju da poboljšamo energetsku efikasnost naših lokacija. Preko 50% električne energije koja se koristi u našim pogonima za mešanje Shell maziva sada dolazi iz obnovljivih izvora, uključujući ugovore o obnovljivoj električnoj energiji. Planirano je povećati tu količinu širenjem solarnih instalacija u ostatku Shell postrojenja. U kombinaciji, ovi paneli generišu više od 7.500 MWh električne energije godišnje, a mogu rezultirati izbegavanjem emisije gasova sa efektom staklene bašte od približno 4.500 tona na bazi CO2 godišnje.

Smanjivanje emisija CO2 u lancu snabdevanja: Shell je u svoju flotu uvrstio LNG kamione, koji imaju manji uticaj CO2 od tradicionalnih kamiona. Pored toga, optimizovali smo naše transportne rute i uveli intermodalne rute što je rezultiralo izbegavanjem oko 4.000 metričkih tona CO2 godišnje.

Životni ciklus maziva obuhvata: vađenje sirovina, transport, proizvodnju, distribuciju, upotrebu i kraj životnog veka. Korištenje globalno raznolikih, eksterno proverenih i visokokvalitetnih kredita* za zaštitu ugljen-dioksida zasnovano je na prirodi. Svaka emisija ugljen-dioksida predstavlja izbegavanje ili uklanjanje emisije gasova sa efektom staklene bašte ekvivalentno jednoj toni CO2.

2. Pomaganje kupcima u upravljanju njihovim potrebama za održivost

To se postiže pružanjem visokokvalitetnih proizvoda i vrhunske tehnologije koja može:

• Smanjiti trenje i trošenje
• Produžiti životni vek motora i mašina
• Povećati ekonomičnost potrošnje goriva, interval zamene motornog ulja i energetsku efikasnost
• Smanjiti količinu potrebnih resursa, proizvedenog otpada i ispuštenih emisija štetnih gasova.

Maziva niske viskoznosti mogu povećati ekonomičnost potrošnje goriva do 3% i povećati energetsku efikasnost u industrijskim aplikacijama do 4%, dok mnoga naša industrijska maziva donose značajne prednosti kao što su smanjene potrebe za održavanjem i manje zamene delova.

Kako se svi krećemo ka budućnosti s ciljem redukovanja ugljen-dioksida, kombinovanje ova dva cilja pruži će kupcima širom sveta više, čistijih energetskih rešenja. Upravo naša inicijativa jeste održivost bez kompromisa, jer mi u Shell mazivima smo posvećeni omogućavanju kupcima da zadrže najbolje operativne performanse, istovremeno doprinoseći nižim emisijama, manjem otpadu i manjem korišćenju prirodnih resursa.

*Kredit za ugljen-dioksid predstavlja izbegavanje ili uklanjanje emisije gasova sa efektom staklene bašte ekvivalentnih 1 toni ugljen-dioksida.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2019 by Quicksystem