Odobrenja:
*Allison TES-295 AN-121008
*Allison TES-468 AN-121008

Ispunjava uslove:
*prethodne Dexron-III aplikacije
*Voith DIWA transmissions
*ZF TE-ML 14A, 14B, 14C
*MAN 339 Z3
*MB 236.91
*Caterpillar AT-1

Категорија:

Опис

Shell Spirax S6 ATF A295 je potpuno sintetički fluid za automatske menjače za teške uslove rada koji je posebno dizajniran i odobren za upotrebu u menjačima kojima je potreban fluid prema Allison TES-295 specifikaciji. Spirax S6 ATF A295 je odobren za produžene servisne intervale i ostaje stabilan čak i u teškim uslovima rada. Izuzetno visoka otpornost na trenje, odlična kontrola viskoznosti i izdržljivost pomaže da se obezbedi uglađeno menjanje brzina i karakteristike prenosa snage.