GTL tehnologija

GTL tehnologija je Shell-ova patentirana tehnologija kojom se prirodni gas prevodi u visokokvalitetna tečna goriva, bazna ulja za maziva i druge tečne proizvode koji se uobičajeno dobijaju iz nafte.

GTL proces sprovodi se u tri faze:

  1. U prvoj fazi se iz prirodnog gasa parcijalnom oksidacijom dobija sintezis gas koji predstavlja mešavinu vodonika i ugljen monoksida;
  2. U drugoj fazi se uz prisustvo katalizatora sintezis gas konvertuje u tečne ugljovodonike koji na sobnoj temperaturi imaju izgled voska;
  3. U poslednjoj fazi se krekovanjem i izomerizacijom oblikuju ugljovodonični lanci traženih svojstava;

Konvencionalna mineralna ulja dobijena iz sirove nafte sadrže mnogo nečistoća, dok su sintetička bazna ulja proizvedena po Shell-ovoj GTL tehnologiji i garantuju potpunu čistoću.

Shell GTL bazna ulja bolje podnose visoke temperature i bolje se ponašaju u ekstremno hladnim uslovima nego mineralna ulja. Ona teško isparavaju, što rezultira ređe doljivanje ulja.

Uloženo je preko 1 biliopn dolara da bi se GTL tehnologija razvila, a tokom razvoja celog procesa registrovano je 3 500 patenata. Zasnovana je na četrdesetogodišnjem istraživanju, razvoju i iskustvima.
Shell je započeo razvoj GTL tehnologije još 1970., prvo komercijalno GTL postrojenje Bintulu u Maleziji pušteno je u rad 1993. godine, a 2011. godine GTL postrojenje Pearl u Kataru.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2019 by Quicksystem