Porodica Shell Rimula motornih ulja sadrži ulja za sve delove građevinskih mašina uključujući i Shell Spirax ulja za menjače i diferencijale, Shell Spirax ATF ulja za automatske menjače i Shell Gadus masti. Primenom Shell maziva možete biti sigurni da je građevinska mehanizacija maksimalno zaštićena.

Česti kvarovi na građevinskim mašinama mogu da stvore velike probleme po pitanju ugovorenih rokova.

IZABERITE PROIZVODE KOJI SE KORISTE U GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI:

MOTORNA ULJA

TRANSMISIONA ULJA

HIDRAULIČNA ULJA

MASTI