Izdavatelj: ORBICO d.o.o.

1. Bitne napomene

1.1. Ovo su pravila privatnosti (dalje: „Pravila Privatnosti“) koje donosi ORBICO d.o.o., 11070 Novi Beograd, Partizanske avijacije 4, PIB: ________________ (dalje: „Društvo“). Društvo u tom smislu ima oložaj voditelja obrade Vaših privatnih podataka.
1.2. Ova Pravila privatnosti odnose se na naše klijente, korisnike naših usluga, one koji su to zainteresovani to postati kao i sve ostale naše poslovne partnere (dalje: „Klijenti“).
1.3. Ovime uređujemo privatnost te zaštitu Vaših privatnih podataka. Pravila privatnosti primenjuju se samo na fizička lica odnosno njihove privatne podatke. Privatni podaci su svi podaci putem kojih Vas možemo, direktno ili indirektno, identifikovati
1.4. Ova verzija Pravila Privatnosti primenjuju se od dana 01. Januara 2020. godine. Aktuelna verzija uvek je dostupna na www.orbico-lubricants.rs
1.5. Molimo Vas da pročitate ova Pravila Privatnosti. Ako se ne slažete s našim postupanjem, molimo Vas da nam ne ustupate svoje lične podatke.
1.6. U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahteva u vezi postupanja ili zaštite Vaših privatnih podataka, obratite nam se na e-adresu ______________________

2. Što je sve obuhvaćeno Pravilima privatnosti?

2.1. Pravila Privatnosti obuhvataju načine obrade Vaših privatnih podataka kada stupate u interakciju s nama, na primer kada:
• posećujete naše web stranice;
• upotrebljavate naše kanale na društvenim mrežama;
• kupujete i koristite naše proizvode i usluge, proizvode i aplikacije;
• vršite pretplatu na naš newsletter;
• pružate svoju robu ili usluge, proizvode ili aplikacije;
• kontaktirate našu korisničku podršku;
• prisustvujete na našim poslovnim događajima;
• učesvujete u našim aktivnostima;

• učestvujete na našim promocijama;
• komunicirate s nama na neki drugi način ili nekim drugim putem u ulozi Vas kao potrošača, kupaca, poslovnih partnera, dobavljača, poddobavljača, izvođača ili drugih osoba koje se nalaze s nama u oslovnom odnosu.

2.2. Obrada privatnih podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na ličnim podacima, bilo automatizovanim ili neautomatiizovanim sredstvima kao što su prikupljanje, beleženje, organizacija, strukturiranje, čuvanje, prilagođavanje ili izmena, pronalaženje, vraćanje, otkrivanje, korištenje, i konsultacija u vezi sa ličnim podacima.

3. Koje Vaše lične podatke obrađujemo?

3.1. Obrađujemo one lične podatke koje ste nam Vi dali, bilo prilikom ostvarenja inicijalnog kontakta, bilo prilikom kasnije komunikacije (na primer kroz telefonski poziv, e-poštu itd.) bilo one koji su proizašli iz naše poslovne saradnje

3.2. Obrađujemo Vaše sledeće lične podatke koje smo prikupili od Vas:
• 3.2.1. Vaše identifikacijske podatke: ime, prezime, adresa (ulica i kućni broj, mesto, poštanski broj, država stan, apartman, kat), OIB ili JMBG; matični broj
• 3.2.2. Vaše kontakt podatke: mobilni broj telefona, Fax, Email adresa, kontakt adresa (ulica i kućni broj, mesto, poštanski broj, država, stan, apartman, sprat);
• 3.2.3. Vaše korisničke podatke: korisnički ID, šifra;
• 3.2.4. Dodatni podaci nužni za potrebe poslovanja: ime preduzeća, vrsta korisnika (privatni ili poslovni); atribut poslovanja; podaci o tekućem računu ili žiro računu (broj i banka);
• 3.2.5. Podaci koji su proizašli iz našeg poslovnog odnosa: Podaci o prodaji, slike iz prodajnog mesta;
• 3.2.6. Istorija promena svih navedenih podataka: Inicijalno dati podaci te njihove izmene, kao i kada je izmena napravljena.
• 3.2.7. Vaše ostale podatke: podaci vezani uz Vaše domaćinstvo, Vaše interese, Vaše zanimanje;

3.3. Obrađujemo one lične podatke koji su vezani uz Vaše korištenje proizvoda i/ili usluga, a koji se prikupljaju automatski.

3.4. Obrađujemo Vaše sledeće privatne podatke koje smo prikupili automatski:

3.4.1. Podaci o Vašem uređaju: model uređaja, jedinstveni identifikator uređaja, MAC adresa, IP adresa, verzija operativnog sistema, podešavanje uređaja kojeg upotrebljavate za pristup internet stranicama, aplikacijama i uslugama;
3.4.2. Vaši podaci za prijavu: vreme i trajanje korištenja našeg digitalnog kanala ili proizvoda;
3.4.3. Vaši podaci o lokaciji: stvarna lokacija (izvedena iz IP adrese ili drugih tehnologija temeljenih na lokaciji) koju možemo prikupljati kada nam omogućite navedeno putem proizvoda ili podešavanja koje se vežu uz lokaciju;
3.4.4. Vaši ostali podaci: aplikacije koje koristite, internet stranice koje posećujete, linkovi na koje kliknete unutar naše E-pošte za oglašavanje;

3.5. Obrađujemo one lične podatke koje smo dobili o Vama iz javno dostupnih izvora (u zakonskim okvirima) kao što su javne baze podataka, te one koje smo dobili od naših marketinških partnera ili platformi društvenih mreža kada Vi odlučite koristiti takve usluge. Podatke dobijene na naveden način možemo kombinovati sa ostalim podacima koje smo dobili od Vas.

3.6. Niste nam dužni pružiti neke određene vrste podataka, no to može uticati na funkcionalnost proizvoda ili usluge koju nudimo.

3.7. U skladu sa zakonom, nećemo obrađivati podatke povezane sa:
• rasnim ili etničkim poreklom;
• političkim mišljenjem;
• verskim ili filozofskim uverenjem;
• članstvom u sindikatima;
• genetskim obeležjima;
• zdravljem;
• polnim životom;
• kaznenim presudama ili srodnim sigurnosnim merama;
• biometrijskim podacima;
• genetskim podacima.

Ukoliko postoji potreba za obradom nekih od navedenih ličnih podataka, uvek će nam biti potrebna Vaša izričita saglasnost.

4. Zašto obrađujemo Vaše lične podatke?

4.1. Vaše lične podatke obrađujemo zato što ste naš kupac ili korisnik naših usluga ili ste to zainteresovani postati (na primer, registrirali ste se na naš newsletter ili ste nam poslali određene upite).

4.2. Vaše lične podatke obrađujemo u sledeće svrhe:

4.2.1. Sklapanje te sprovođenje ugovora
Obrađujemo Vaše lične podatke koji su nam potrebni kako bismo obradili, prihvatili te ispunili neki Vaš upit, narudžbinu, kupovinu odnosno drugi naš međusobni ugovor.

4.2.2. Ispunjenje naših zakonskih dužnosti
Obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo ispunili svoje dužnosti – kada i na način na koji to pozitivni propisi uređuju. Na primer, objavljivanje podataka državnim institucijama ili nadzornim telima vezano uz obaveze izveštavanja, revizije usklađenosti, porezne odbitke, obvezne evidencije, sprovođenje inspekcija i ispunjavanje zahteva od strane državnih tela ili drugih javnih tela. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših ličnih zahteva je ispunjenje naših zakonskih dužnosti.

4.2.3. Informacije o narudžbinama i zahtevima
Obrađujemo Vaše ličnih podatke kako bismo Vas informisali o statusu pojedinog zahteva, izvršavanju usluge ili slično, sve u cilju Vaše pune informisanosti U tom slučaju, osnova za obradu Vaših ličnih podataka je naš legitimni interes.

4.2.4. Slanje newsletter-a
Obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo Vas obavestili o zanimljivim događajima te našim uslugama proizvodima, sve u cilju Vaše pune informisanosti. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših ličnih podataka je naš legitimni interes ili Vaša saglasnost, zavisno o konkretnom slučaju.

4.2.5. Ostali slučajevi
Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese kao društva (na primer kada je to nužno za potrebe vođenja sudskih, prekršajnih i drugih postupaka ili kada je to nužno kako bismo osigurali primereni stupanj zaštite). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših ličnih zahteva je naš legitimni interes.

5. Ko ima pristup Vašim ličnim podacima?

5.1. Vaše lične podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo skladno važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.

5.2. Vaše lične podatke ćemo obrađivati mi sami, kao i entiteti unutar Orbico grupe. Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših ličnih podataka samo u niže opisanim situacijama:
5.2.1. Pravne osobe s kojima poslovno sarađujemo te koje nam omogućavaju ili pomažu pri uredno poslovanju. To su, na primer, osobe koje razvijaju te održavaju IT rešenja koja koristimo. U tom slučaju te pravne osobe obrađuju Vaše lične podatke isključivo za naše potrebe;
5.2.2. Osobe s kojima poslovno sarađujemo, kada ocenimo da je to potrebno radi zaštite određenih naših opravdanih interesa. Na primer, porezni savetnici, računovođe, advokati i drugi savetnici. U tom slučaju te osobe obrađuju Vaše lične podatke isključivo za naše potrebe;
5.2.3. Nadležna tela kod sprovođenja nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja kao i druge pravne osobe kad je to potrebno za izvršenje neke naše zakonske dužnosti, na primer, revizor. U tom slučaju te pravne osobe obrađuju Vaše lične podatke u svrhu koja im je zakonom dodeljena;
5.2.4. Ostale stranke u vezi s poslovnim transakcijama kao što su, na primer, prodaja društva ili dela društva, reorganizacija, spajanje, zajedničko ulaganje ili bilo koja druga vrsta raspolaganja našim društvom, imovinom ili zalihama (uključujući i bankrot ili sličan postupak).

5.3. Treće strane su ograničene u mogućnosti korišćenja Vaših ličnih podataka u bilo koje druge svrhe, osim navedenih, te su obavezne štiti i obrađivati Vaše osobne podatke u skladu sa zakonskim, regulatornim i ugovornim obavezama.

6. Prenose li se moji lični podaci u treće zemlje?

6.1. Vaše lične podatke ne iznosimo u treće zemlje

7. Kako štitimo Vaše lične podatke?

7.1. Zaštita Vaših ličnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mera zaštite koje provodimo su
sjedeće:

• 7.1.1. Implementacija pseudonimizacije baze podataka kad god je to moguće;
• 7.1.2. Primena savremenih metoda zaštite i kontrole pristupa podatkovnim resursima koji sadrže lične podatke;
• 7.1.3. Kontinuirani nadzor nad svim resursima (fizičkim prostorima gde su Vaši podaci sačuvani) koji se koriste za obradu ličnih podataka.

7.2. Svrha sprovođenja navedenih mera je sprečavanje rizika od uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa Vašim ličnim podacima.

7.3. Također, korištenje odgovarajućih mera zaštite, u odnosu na Vaše lične podatke, tražimo i od trećih osoba koje imaju pravo pristupa i obrade Vaših ličnih podataka, kako je navedeno u članku 5. stavku 5.2.

8. Kroz koji period držimo Vaše lične podatke?

8.1. Za podatke gde postoji zakonom definisan rok čuvanja, Vaše podatke čuvamo kroz taj period te ih brišemo u dodatnom periodu od godine dana.
8.2. Vaše lične podatke kao naših klijenata, za koje ne postoji definisani zakonski rok čuvanja, držimo za celo vreme važenja ugovora kojeg imamo sklopljenog s Vama. Po prestanku ugovora, Vaše podatke brišemo u dodatnom periodu od 6 godina od prestanka ugovora (period ograničenja od 5 godina, uvećan za 1 godišnji period za brisanje).
8.3. Lične podatke koje obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji naš legitimni interes, te ih brišemo u periodu od 2 godine od prestanka našeg legitimnog interesa.
8.4. Lične podatke koje obrađujemo na temelju Vaše saglasnosti, čuvamo sve dok imamo Vašu saglasnost. U slučaju povlačenja saglasnosti, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku.
8.5. Gore navedena razdoblja čuvanja Vaših ličnih podataka, definišemo vodeći se sledećim kriterijumima: period u kojem su nam potrebni Vaši lični podaci kako bi Vam mogli pružati naše usluge, proizvode ili
upravljati poslovanjem;

ako imate registrovan račun kod nas, tada obrađujemo Vaše lične podatke sve dok ste aktivni korisnik računa; postoji li zakonska, ugovorna ili slična obveza zadržavanja Vaših ličnih podataka.

9. Koji propisi se primenjuju?
9.1. Zaštitu Vaših ličnih podataka reguliše Uredba EU 2016/679, poznata kao Opšta uredba o zaštiti podataka te Zakon o zaštiti podataka ličnosti 87/2018-54 Republike Srbije (proveriti sa pravnikom da li je ovo pravilno napisano)

10. Vaša prava

10.1. Ako se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, Društvo ima pravo proveriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite ličnih podataka.

10.2. Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (na primer, ako je od prošlog Vašeg zahteva prošlo manje od 6 meseci) ili prekomerno (na primer, tražite sve Vaše lične podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših ličnih podataka, imamo pravo tražiti da podmirite naše troškove pre sprovođenja takve radnje.

10.3. Imate pravo tražiti potvrdu obrađujemo li Vaše lične podatke, kao i pristup Vašim ličnim podacima koje obrađujemo. Molimo Vas da upite i zahteve, u pisanom obliku i potpisane pošaljete na adresu
________________________. Na Vaš zahtev odgovorićemo odmah, a najkasnije u roku od mesec dana, osim ako izvanredna složenost pojedinačnog slučaja ne zahteva produženje navedenog roka.

10.4. Imate pravo zatražiti ispravak Vaših netačnih ličnih podataka, kao i pravo nadopuniti Vaše lične podatke. Molimo Vas da upite i zahteve, u pisanom obliku i potpisane pošaljete na adresu_________________________. Na Vaš zahtev odgovorićemo odmah, a najkasnije u roku od mesec dana, osim ako izvanredna složenost pojedinačnog slučaja ne zahteva produženje navedenog roka.

10.5. Prenosivost ličnih podataka Imate pravo preuzeti i tražiti prenos Vaših ličnih podataka. Molimo Vas da upite i zahteve, u pisanom obliku i potpisane pošaljete na adresu _____________________________. Na Vaš zahtev odgovorićemo odmah, a najkasnije u roku od mesec dana, osim ako izvanredna složenost pojedinačnog slučaja ne zahteva produženje navedenog roka.

10.6. Pravo na povlačenje saglasnosti i zaborav. Imate pravo povući Vašu saglasnost za obradu ličnih podataka kao i tražiti da se trajno brišu Vaši lični podaci koje smo obrađivali u skladu sa Vašom saglasnosti. Molimo Vas da upite i zahteve, u pisanom obliku i potpisane pošaljete na adresu
_______________. Na Vaš zahtev odgovorićemo odmah, a najkasnije u roku od mesec dana, osim ako izvanredna složenost pojedinačnog slučaja ne zahteva produženje navedenog roka.

10.7. Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim ličnim podacima: Imate pravo prigovoriti na obradu Vaših ličnih podataka kao i uopšte na naš način postupanja s Vašim ličnim podacima. Vaš zahtev nam pošaljite putem e-pošte na adresu __________________, gde u naslovu poruke navodite Prigovor protiv obrade te u samoj poruci objašnjavate razlog prigovora te Vaš zahtev.