U industrijskoj proizvodnji i najmanja greška može da zaustavi proizvodnju. Da bi proizvođači bili konkurentni na globalnom tržištu, potrebno je da poštuju ugovorene rokove. Shell konstantno teži da korisnici njihovih proizvoda mogu da uvećavaju svoje kapacitete, smanje vreme zastoja i smanje cenu proizvodnje uz primenu Shell kvalitetnih proizvoda.

Shell ponudom svojih proizvoda koji su visoko kvalitetni, izuzetnih tehničkih karakteristika i koji se proizvode po najsavremenijoj tehnologiji omogućava klijentima nesmetano poslovanje uz smanjenje troškova.

IZABERITE PROIZVODE KOJI SE KORISTE INDUSTRIJI:

SHELL DIALA

SHELL GADUS

SHELL TELLUS

SHELL OMALA

SHELL MORLINA

SHELL CORENA

SHELL REFRIGERATION OIL

SHELL TURBO

SHELL MYSELLA

SHELL TONNA

AEROSHELL