U industrijskoj proizvodnji i najmanja greška može da zaustavi proizvodnju. Da bi proizvođači bili konkurentni na globalnom tržištu, potrebno je da poštuju ugovorene rokove. Shell konstantno teži da korisnici njihovih proizvoda mogu da uvećavaju svoje kapacitete, smanje vreme zastoja i smanje cenu proizvodnje uz primenu Shell kvalitetnih proizvoda.

Shell ponudom svojih proizvoda koji su visoko kvalitetni, izuzetnih tehničkih karakteristika i koji se proizvode po najsavremenijoj tehnologiji omogućava klijentima nesmetano poslovanje uz smanjenje troškova.

IZABERITE PROIZVODE KOJI SE KORISTE INDUSTRIJI:

HIDRAULIČNA ULJA

REDUKTORSKA ULJA

CIRKULACIONA ULJA ZA LEŽAJEVE

ULJA ZA VAZDUŠNE KOMPRESORE

ULJA ZA RASHLADNE KOMPRESORE

ULJA ZA GASNE MOTORE

Ulja za klizne staze

ULJA ZA KLIZNE STAZE

ULJE ZA TRANSFORMATORE

Turbinsko ulje

TURBINSKA ULJA

PROCESNA ULJA

MASTI

ULJE ZA PNEUMATSKE SISTEME

ULJE ZA PRENOS TOPLOTE

ULJE ZA VAKUUM PUMPE

Ulja za podmazivanje mehanizama šivaćih mašina

ULJE ZA PODMAZIVANJE MEHANIZAMA ŠIVAĆIH MAŠINA

MOTORNO ULJE ZA DIZEL LOKOMOTIVE

ULJE ZA BRODSKE MOTORE

MAZIVA ZA AVIJACIJU – HIDRAULIČNI FLUIDI

MAZIVA ZA AVIJACIJU – MOTORNO ULJE

MAZIVA ZA AVIJACIJU – TURBINSKO ULJE

MAZIVA ZA AVIJACIJU – MASTI